polska pomoc PL

Kahetia www

slider header1

   REGION KACHETIA

POLSKO - GRUZIŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przesten otwarta

Get Adobe Flash player


Artykuły

Pierwsza wizyta studyjna

073Laptop, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny i projektor – to sprzęt zakupiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, który powędrował do gruzińskiego miasta Telavi. Sprzęt Urządzenia będą przydatne w pracy Polsko – Gruzińskiego Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości, które powstało w wyniku realizacji projektu pn. „Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia.

W maju przedstawiciele Urzędu, odpowiedzialni za jego realizację odbyli pierwszą wizytę studyjną w ramach projektu. Uczestniczyły w niej Maria Michur Ziemba- Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki, koordynator projektu oraz Justyna Dec, pracownik Oddziału promocji gospodarczej.

Projekt, współfinansowany z programu Polskiej pomocy rozwojowej 2013 r. jest w trakcie realizacji. Głównym działaniem projektu było powołanie i zarejestrowanie Centrum. Zostało ono utworzone w mieście Telavi, w budynku głównym Administracji Gubernatora Regionu Kachetia, w którym mieści się również siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego Kachetii. Obie gruzińskie instytucje są partnerem projektu. Od kwietnia w Centrum pracuje specjalistka, która zajmuje się udzielaniem informacji, zbieraniem danych oraz konsultacjami wśród polskich i gruzińskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą.

W połowie czerwca odbędzie się wizyta delegacji z Gruzji w województwie podkarpackim. Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat tworzenia obszarów podwyższonej aktywności gospodarczej oraz na temat korzyści, jakie wynikają dla rozwoju regionalnego w wyniku funkcjonowania stref ekonomicznych, parków naukowo - technologicznych oraz klastrów. Istotnym elementem wizyty w Województwie Podkarpackim będą także spotkania z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, którzy przedstawią uczestnikom ze strony gruzińskiej zasady tworzenia struktur współpracy oraz formy wspierania przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu, a także spotkania z zainteresowanymi przedstawicielami podkarpackich przedsiębiorstw.

Projekt swoim zakresem obejmuje także wspólną organizację przez Województwo Podkarpackie i partnerów z Regionu Kachetia polsko – gruzińskich dni przedsiębiorczości, w ramach których w Regionie Kachetia odbędą się warsztaty z udziałem przedstawicieli instytucji okołobiznesowych, przedsiębiorców oraz branży winiarskiej z Województwa Podkarpackiego.

Partnerami krajowym w zakresie organizacji polsko – gruzińskich dni przedsiębiorczości są: Izba Przemysłowo- Handlowa w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia. 

linia 1024

 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

linia 1024

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.