Cel

Polsko – Gruzińskie Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości powstało jako punkt konsultacyjny i informacyjny dla przedsiębiorstw z Regionu Kachetia. Celem punktu jest wspieranie współpracy przedsiębiorców z Kachetii z podmiotami z Polski i UE, ich promocja, reprezentowanie ich interesów w kontaktach z potencjalnymi inwestorami. Działalność Centrum ma służyć rozwojowi współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami działających na rzecz rozwoju Regionu Kachetia, a także wspieraniu przedsiębiorczości w regionie.

Polsko – Gruzińskie Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości zostało utworzone w ramach realizacji projektu pn. „Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia”. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.