polska pomoc PL

Kahetia www

slider header1

   REGION KACHETIA

POLSKO - GRUZIŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przesten otwarta

Get Adobe Flash player

Szukaj nas... PL

    

październik 2021
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


W ramach realizacji projektu w dniach od 10 do 13 września br. Województwo Podkarpackie wspólnie z Polsko – Gruzińskim Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości w Telavi zorganizowało w Regionie Kachetia polsko – gruzińskie dni przedsiębiorczości. W ramach przedsięwzięcia w czterech miejscowościach: Telavi, Gurjaani, Sighnaghi oraz Kvareli odbyły się warsztaty eksperckie dla gruzińskich przedsiębiorców, w tym przedstawicieli branży winiarskiej oraz osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Warsztaty zostały zorganizowane przy współudziale krajowych partnerów projektu, tj. Izby Przemysłowo - Handlowej w Rzeszowie oraz Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia. Z ramienia Izby Przemysłowo – Handlowej szkolenia prowadzili Pan Mieczysław Łagowski – Prezes IPH w Rzeszowie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w UE, Pani Jadwiga Zenowicz – Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu z zakresu przepisów celnych w obrocie gospodarczym UE a krajami trzecimi oraz certyfikacji wyrobów przeznaczonych na rynek europejski, a także Pan Marek Cierpiał–Wolan – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z zakresu zarządzania we współczesnych warunkach gospodarczych. Eksperci ze Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia przekazali natomiast gruzińskim uczestnikom warsztatów wiedzę na temat certyfikacji win, standardów obowiązujących w UE w zakresie sprzedaży win, produktów enoturystycznych, szlaków winnych, wsparcia małych gospodarstw winiarskich w UE, marketingu lokalnych produktów, stowarzyszeń winiarskich i organizacji producenckich w UE oraz systemu edukacji winiarskiej w UE. Do prowadzenia szkoleń Stowarzyszenie wytypowało Pana Bogdana Kasperka, Panią Bożenę Domino oraz Panią Barbarę Płochocką. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony Gruzinów.

Podczas wizyty w Regionie Kachetia odbyły się także oficjalne spotkania z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego - Pana Władysława Ortyla. W dniu 10 września Pan Marszałek spotkał się w siedzibie Administracji Regionu Kachetia z Panem Dimitrim Bochoridze – Przewodniczącym Rady Regionu Kachetia. Z ramienia Województwa Podkarpackiego w spotkaniu uczestniczyli także Pan Mieczysław Łagowski – Prezes IPH w Rzeszowie, Pan Marek Cierpiał–Wolan – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Pani Jadwiga Zenowicz – Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu oraz Pani Maria Michur-Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Ponadto ze strony Regionu Kachetia w spotkaniu udział wzięli Pan Konstantine Makhatelashvilin – Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Telavi oraz Pan Valerian Gremelashvili – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Kachetii. Tematem rozmów było podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu oraz sprecyzowanie na najbliższy okres możliwych kierunków współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim oraz Regionem Kachetia. Za najbardziej perspektywistyczne dziedziny kooperacji określono winiarstwo, turystykę, rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze. Przedmiotem zainteresowania stron jest także wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania samorządów, udział we wspólnych projektach Partnerstwa Wschodniego oraz wymiana studentów. Ze względu na fakt, iż na listopad 2014 r. zostało zaplanowane podpisanie umowy stowarzyszeniowej przez UE z Gruzją, strona gruzińska jest zainteresowana także transferem wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój regionu. Bardzo istotną kwestią omawianą podczas spotkania było zintensyfikowanie polsko-gruzińskiej współpracy gospodarczej. Wg danych GUS, w okresie styczeń-czerwiec 2012r. polsko-gruzińskie obroty handlowe wzrosły o 28,0% w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. W okresie tym Polska odnotowała dodatnie saldo wymiany handlowej w kwocie 34,7 mln USD. Ze względu na bardzo liberalne regulacje prawne w zakresie handlu zagranicznego z rynkiem gruzińskim, Gruzja staje się coraz bardziej istotnym partnerem gospodarczym dla Polski. W związku z powyższym, podczas spotkania przedstawiciele Izby Przemysłowo - Handlowej w Rzeszowie oraz w Telavi podpisali porozumienie o współpracy. Podczas wizyty w Gruzji Marszałek Województwa Podkarpackiego spotkał się także z Panem Andrzejem Cieszkowskim – Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Gruzji, oraz przedstawicielem Okręgu Sighnaghi. Podczas rozmów Pan Ambasador podkreślił znaczenie realizacji projektu pn. „Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia" nie tylko dla rozwoju społeczności gruzińskiej lecz także dla zintensyfikowania polsko-gruzińskiej współpracy.

Dodatkowo, w tym samym terminie w Regionie Kachetia odbył się objazd studyjny przedstawicieli branży winiarskiej z Województwa Podkarpackiego po kachetyjskich winnicach. Organizatorem objazdu było Polsko - Gruzińskie Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości w Telavi.

Polsko – gruzińskie dni przedsiębiorczości w Regionie Kachetia (10-13 września 2013 r.) zostały zorganizowane w ramach realizacji projektu: „Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia". Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.


Pokaż Kachetia na większej mapie


Pokaż UMWP w Rzeszowie na większej mapie

linia 1024

 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

linia 1024

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.