polska pomoc PL

Kahetia www

slider header1

   REGION KACHETIA

POLSKO - GRUZIŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przesten otwarta

Get Adobe Flash player

Szukaj nas... PL

    

styczeń 2022
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6


Projekt pn. „Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia” jest współfinansowany w ramach funduszy Polskiej pomocy rozwojowej 2013 Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kwota dofinansowania wynosi 119 296 zł.

Partnerami zagranicznymi Województwa Podkarpackiego w projekcie są Administracja Państwowa Regionu Kachetia oraz Agencja Rozwoju Regionalnego Kachetii.

Zakres merytoryczny i działania projektu są ściśle związane z rozwojem regionalnym. W ramach zaplanowanych działań przy Agencji Rozwoju Regionalnego Kachetii utworzono Polsko – Gruzińskie Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości. Centrum pełni funkcje konsultacyjne i informacyjne dla instytucji okołobiznesowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych rynkiem gruzińskim lub polskim. Integralnym elementem projektu jest strona internetowa www.pl-ge.com poświęcona gospodarkom regionów.

W celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania Centrum, do jego obsługi zatrudniono pracownika wyłonionego w drodze konkursu. Administracja Państwowa Regionu Kachetia zapewniła także pomieszczenie pod działalność Centrum w budynku głównym Administracji, w którym mieści się również siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego Kachetii. Ta lokalizacja Centrum zapewnia bieżące współdziałanie Administracji Państwowej Regionu Kachetia, Agencji Rozwoju Regionalnego Kachetii i Centrum, a także związaną z tym obsługę zainteresowanych podmiotów, w tym podmiotów gospodarczych i instytucji otoczenia biznesu.

Działania projektowe przewidują również zorganizowanie wizyty studyjnej w Województwie Podkarpackim dla przedstawicieli Regionu Kachetia. Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat tworzenia obszarów podwyższonej aktywności gospodarczej oraz na temat korzyści, jakie wynikają dla rozwoju regionalnego w wyniku funkcjonowania stref ekonomicznych, parków naukowo - technologicznych oraz klastrów. Istotnym elementem wizyty w Województwie Podkarpackim będą także spotkania z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, którzy przedstawią uczestnikom ze strony gruzińskiej zasady tworzenia struktur współpracy oraz formy wspierania przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu, a także spotkania z zainteresowanymi przedstawicielami podkarpackich przedsiębiorstw. Projekt swoim zakresem obejmuje także wspólną organizację przez Województwo Podkarpackie i partnerów z Regionu Kachetia polsko – gruzińskich dni przedsiębiorczości, w ramach których w Regionie Kachetia odbędą się warsztaty z udziałem przedstawicieli instytucji okołobiznesowych, przedsiębiorców oraz branży winiarskiej z Województwa Podkarpackiego.

Partnerami krajowym w zakresie organizacji polsko – gruzińskich dni przedsiębiorczości są: Izba Przemysłowo- Handlowa w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia. 


Pokaż Kachetia na większej mapie


Pokaż UMWP w Rzeszowie na większej mapie

linia 1024

 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

linia 1024

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.