angielska logo

Kahetia www

slider header1

   REGION KACHETIA

POLISH - GEORGIAN CENTRE SUPPORT AND PROMOTION OF ENTREPRENEURSHIP

Przesten otwarta

Get Adobe Flash player
November 2020
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6


O projekcie

Projekt pn. „Podkarpackie wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu w Regionie Kachetia” jest współfinansowany w ramach funduszy Polskiej pomocy rozwojowej 2013 Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kwota dofinansowania wynosi 119 296 zł.

Partnerami zagranicznymi Województwa Podkarpackiego w projekcie są Administracja Państwowa Regionu Kachetia oraz Agencja Rozwoju Regionalnego Kachetii.

Zakres merytoryczny i działania projektu są ściśle związane z rozwojem regionalnym. W ramach zaplanowanych działań przy Agencji Rozwoju Regionalnego Kachetii utworzono Polsko – Gruzińskie Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości. Centrum pełni funkcje konsultacyjne i informacyjne dla instytucji okołobiznesowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych rynkiem gruzińskim lub polskim. Integralnym elementem projektu jest strona internetowa www.pl-ge.com poświęcona gospodarkom regionów.

W celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania Centrum, do jego obsługi zatrudniono pracownika wyłonionego w drodze konkursu. Administracja Państwowa Regionu Kachetia zapewniła także pomieszczenie pod działalność Centrum w budynku głównym Administracji, w którym mieści się również siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego Kachetii. Ta lokalizacja Centrum zapewnia bieżące współdziałanie Administracji Państwowej Regionu Kachetia, Agencji Rozwoju Regionalnego Kachetii i Centrum, a także związaną z tym obsługę zainteresowanych podmiotów, w tym podmiotów gospodarczych i instytucji otoczenia biznesu.

Działania projektowe przewidują również zorganizowanie wizyty studyjnej w Województwie Podkarpackim dla przedstawicieli Regionu Kachetia. Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat tworzenia obszarów podwyższonej aktywności gospodarczej oraz na temat korzyści, jakie wynikają dla rozwoju regionalnego w wyniku funkcjonowania stref ekonomicznych, parków naukowo - technologicznych oraz klastrów. Istotnym elementem wizyty w Województwie Podkarpackim będą także spotkania z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, którzy przedstawią uczestnikom ze strony gruzińskiej zasady tworzenia struktur współpracy oraz formy wspierania przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu, a także spotkania z zainteresowanymi przedstawicielami podkarpackich przedsiębiorstw. Projekt swoim zakresem obejmuje także wspólną organizację przez Województwo Podkarpackie i partnerów z Regionu Kachetia polsko – gruzińskich dni przedsiębiorczości, w ramach których w Regionie Kachetia odbędą się warsztaty z udziałem przedstawicieli instytucji okołobiznesowych, przedsiębiorców oraz branży winiarskiej z Województwa Podkarpackiego.

Partnerami krajowym w zakresie organizacji polsko – gruzińskich dni przedsiębiorczości są: Izba Przemysłowo- Handlowa w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia. 


Pokaż Kachetia na większej mapie

linia 1024

 

The project is co-financed by the Polish co- development of the Ministry of Foreign Affairs in 2013r.

linia 1024

The publication expresses the views only of the author and can not be identified with the official stance of the Ministry of Foreign Affairs.